Czy panel operatorski w Twoich maszynach obsługuje webową wizualizację?

Chcesz zintegrować agregaty z maszyną przy jak najmniejszym nakładzie i umożliwić swoim klientom ich obsługę za pośrednictwem panelu operatorskiego?

SmartGluing_Video-Ausschitt

Z tego blogu dowiesz się,

  • dlaczego wizualizacja webowa przybiera coraz bardziej na znaczeniu.
  • Dlaczego system sterowania Robatech wspiera ten trend?
  • Jak sprawdzić, czy panel operatorski jest wyposażony w przeglądarkę obsługującą HTML5?

Wizualizacja w tradycyjnym ujęciu

W przypadku wizualizacji interfejsu użytkownika w systemach do aplikacji kleju Robatech panel operatorski dawał do tej pory dwie możliwości:

  • Programowanie interfejsu użytkownika poprzez otwarte interfejsy z wykorzystaniem naszych modułów oprogramowania.

  • Instalacja oprogramowania do wizualizacji na hoście (RobaVis Host) lub na komputerze PC (RobaVis PC).

Pożądany rezultat w obu przypadkach: użytkownicy mogą obsługiwać i monitorować proces klejenia poprzez HMI w całym systemie.

System sterowania Robatech bez oprogramowania do wizualizacji

System sterowania Robatech (RCS) eliminuje aktualnie drugą opcję — instalację oprogramowania. Nowa platforma sterowania dla systemów do topienia klejów korzysta z wizualizacji opartej na przeglądarce internetowej z interfejsem komunikacyjnym plug-and-play poprzez Ethernet. Aby uruchomić interfejs użytkownika w systemie do aplikacji kleju, na panelu musi być dostępna przeglądarka obsługująca HTML5.

Jakie są zalety wizualizacji webowej?

Blog-Teaser-RCS-HTML-5

Technologie webowe są w modzie. Coraz więcej użytkowników chce doświadczać takiego samego komfortu obsługi systemu jak na smartfonie. Obejmuje to panel dotykowy i wywołanie interfejsu użytkownika za pomocą dowolnego urządzenia w firmie lub zewnętrznie poprzez Internet.

Dzięki technologiom sieciowym innowacyjne koncepcje w zakresie obsługi urządzeń mogą być wdrażane na różnych platformach, niezależnie od dostępnych lub prawnie zastrzeżonych systemów operacyjnych. Przykładowo umożliwia to przeprowadzenie zdalnej diagnostyki lub monitorowania w czasie rzeczywistym w celu lepszego planowania prewencyjnych działań konserwacyjnych.

Nowa platforma sterowania RCS, która jest zintegrowana z systemem do topienia klejów Vision, uwzględnia ten trend technologiczny. Jako producent OEM możesz wykorzystać wizualizację webową do skonfigurowania i uruchomienia systemu Vision z poziomu swojego własnego komputera. Twoja sieć maszynowa nie musi być nawet uruchomiona. Warunkiem koniecznym jest praca na urządzeniu, na którym zainstalowana jest przeglądarka obsługująca HTML5.

Czy producenci maszyn potrzebują wizualizacji internetowej?

Oczywiście tylko Ty możesz odpowiedzieć na to pytanie ze swojej perspektywy OEM, biorąc pod uwagę wymagania klienta. Jako Key Account Manager w firmie produkującej maszyny, jestem świadomy, że każda zmiana związana ze sprzętem lub oprogramowaniem maszyn wymaga nakładów finansowych i czasu.
Jednak smartfony i technologie cross-platformowe nie powinny być dłużej ignorowane w obliczu wyzwań Przemysłu 4.0 i zapotrzebowania na nowe standardy operacyjne. Z tego powodu systemy do topienia kleju Robatech nowej generacji będą w przyszłości wyposażone w webowe wizualizacje. Możesz być także pewien, że platforma sterowania RCS będzie nowym punktem odniesienia w technologii aplikacji kleju firmy Robatech.

Jak sprawdzić, czy Twoja przeglądarka jest zgodna ze standardem HTML5?

Jesteś zainteresowany systemami do topienia kleju Vision, ale nie jesteś pewien, czy wizualizacja webowa będzie działać w przypadku Twojego panelu operatorskiego? Możesz to łatwo sprawdzić. Otwórz przeglądarkę swojego panelu i kliknij następujący link:

https://html5test.com/

Czy Twoja przeglądarka osiągnęła wynik 300 lub więcej?

Jeśli tak, możesz podłączyć system do topienia kleju Vision do sterownika za pomocą kabla LAN i uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika poprzez przeglądarkę.

RCS_Feldbussystem_low_201912

Wynik poniżej 300 punktów?

Dobra wiadomość: nie musisz rezygnować z systemu do topienia kleju Vision. Do obsługi urządzenia potrzebny jest jednak panel dotykowy. Masz do dyspozycji następujące alternatywy:

  • Proces klejenia można skonfigurować za pomocą opcjonalnego panelu dotykowego na maszynie.

  • Można też to zrobić zdalnie poprzez terminal mobilny.

  • Oczywiście można również zaprogramować własny interfejs użytkownika za pomocą otwartych interfejsów.

Wizualizacja webowa znacznie zwiększa operatywność, niezawodność i bezpieczeństwo systemów. Robatech dzięki RCS wyruszył w drogę ku rozwoju. A jak będzie w Twoim przypadku? Naprawdę się jeszcze wahasz?

KOMENTARZE

0 KOMENTARZE

Udostępnij ten post