PRODUKTY DO PRZEMYSŁOWEGO NANOSZENIA KLEJU

Procesy klejenia powinny być przyjazne dla środowiska, bezpieczne i proste. Tutaj znajdą Państwo produkty i rozwiązania systemowe firmy Robatech do przemysłowego nanoszenia kleju.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DO NANOSENIA KLEJÓW NA GORĄCO I NA ZIMNO

Nasze portfolio zawiera wszystko co konieczne do wysokiej jakości nanoszenia kleju na gorąco i na zimno: od systemów topienia i jednostek transportowych, sterowania, głowic do nanoszenia kleju i akcesoriów do kompletnych rozwiązań systemowych.

Box-Vision

URZĄDZENIE DO TOPIENIA KLEJÓW

do topienia i pompowania topliwych klejów termotopliwych lub reaktywnych

Box-CXT

PODAJNIKI KLEJÓW STOSOWANYCH NA ZIMNO

Różne podajniki klejów stosowanych na zimno i pompy do różnych zastosowań

Box-Performa

WĘŻE

Wybór węży do klejów gorących i zimnych łączących system z głowicą nakładającą

Box-SX-Diamond-LongLife

GŁOWICE NATRYSKOWE

Do nakładania kleju na zimno lub na gorąco w formie punktów lub ściegów

Box-AX-1-SP-NV-Diamond

GŁOWICE NAPYLAJĄCE

Do napylania gorącego kleju zgodnie ze wzorem napylania lub w formie „esów-floresów”

Box-FK-IT

GŁOWICE POWLEKAJĄCE

Do powlekania powierzchni klejem na gorąco

Box-ErgoStar

PISTOLETY RĘCZNE

Do ręcznego nakładania kleju na gorąco

GlueFill-S-M-L

Akcesoria do nanoszenia kleju

Dla optymalnej i bezpiecznej pracy systemów klejenia na gorąco i na zimno

Box-LabelStar-M

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

Systemy efektywnego nanoszenia kleju w konkretnych zastosowaniach procesowych

Box-System-Integration

INTEGRACJA SYSTEMU

Płynna integracja za pomocą otwartych interfejsów lub standardowych systemów magistrali

Box-Visualization

WIZUALIZACJA

Graficzny interfejs użytkownika dla wszystkich funkcji – dostępny lokalnie, w postaci zintegrowanej lub zdalnie

Box-Process-Control

STEROWANIE PROCESEM

Wydajne sterowanie oraz zarządzanie długością i ilością nakładania kleju stosowanego na gorąco i zimno

Box-System-Monitoring

MONITOROWANIE SYSTEM

Oprogramowanie do rejestracji i analizy danych systemowych i pomiarowych, w celu zapewnienia zoptymalizowanego procesu klejenia

Box-Quality-Control

KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola ilości zużywanego kleju i weryfikacja pozycji nakładania z interfejsem dla systemów w celu zapewnienia jakości