Stabilizacja palet z zastosowaniem aplikacji kleju topliwego

Stabilizacja palet przy użyciu AntiSlip Gluing, gorącego kleju nakładanego bezpośrednio na jednostki opakowaniowe, gwarantuje oszczędność materiałów i pieniędzy. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody, w której pośrednie warstwy kartonów oraz warstwowe opakowania zewnętrzne z folii plastikowej zwiększają koszty oraz nakłady na recykling.

Rozwiązanie spełniające wysokie współczesne wymagania

Z paletyzacją towarów wiąże się pewne ryzyko i wiele potencjalnych problemów. Pojemniki muszą być transportowane coraz szybciej i skuteczniej. Względy bezpieczeństwa odgrywają tak samo kluczową rolę jak współczynnik awarii z powodu uszkodzeń. Coraz większego znaczenia nabierają również aspekty ekologiczne oraz przepisy krajowe. AntiSlip Gluing firmy Robatech automatycznie spełnia wszystkie te wymagania.

Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, opakowania na palecie

Integracja z procesem produkcji

Rozwiązanie AntiSlip Gluing można łatwo dołączyć do procesu produkcji lub je zintegrować. Dzięki cienkiej warstwie gorącego kleju naniesionego na górną część opakowań w formie ścieżki lub napylania podczas układania na palecie tworzą one zabezpieczoną i stabilną jednostkę. Rozwiązanie AntiSlip Gluing można umieścić na wyjściu stacji paletyzowania, gdzie nakłada się po dwie ścieżki gorącego kleju, lub w przypadku pakowarki zbiorczej – na wejściu stacji, gdzie jednocześnie i równolegle okleja się kilka torów z jednostkami opakowaniowymi. Dzięki funkcji paletyzacji z licznikiem pudełek zintegrowanej z jednostką sterowania nanoszeniem firmy Robatech klej nie jest nanoszony na najwyższą warstwę opakowań.

Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, zintegrowana funkcja paletowania

Ekologiczna stabilizacja palet dzięki optymalizacji zasobów

Stosuje się tylko tyle kleju, ile potrzeba do bezpiecznego złączenia jednostek opakowaniowych. W znacznym stopniu można zrezygnować z warstw pośrednich kartonu anty-poślizgowego. Do zabezpieczenia na palecie nie jest potrzebna folia lub wystarczy niewielka jej ilość, np. do ochrony przed zakurzeniem. Po zdjęciu folii ochronnej AntiSlip Gluing zapewnia stabilność jednostki i zabezpiecza towar przed uszkodzeniami.

Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, oszczędne nanoszenie kleju

Porównanie z tradycyjną paletyzacją

Proces Tradycyjna metoda AntiSlip Gluing
Pakowanie
 • Potrzeba wiele warstw folii do stabilizacji i ochrony przed zakurzeniem
 • Najczęściej stosuje się karton Anti-Slip między poszczególnymi warstwami w celu zwiększenia stabilności

 • Ze względu na sklejenie potrzebna jest tylko niewielka ilość folii (ochrona przed zakurzeniem)
 • Można w dużym stopniu zrezygnować z kartonu Anti-Slip
 • Mniej materiałów opakowaniowych = oszczędność kosztów / ekologia

Transport / magazynowanie
 • Niebezpieczeństwo przesunięcia się towaru podczas transportu i magazynowania

 • Bezpieczny transport i magazynowanie, ponieważ sklejenie uniemożliwia przesuwanie/ślizganie.
 • Bezpieczny transport = oszczędność kosztów

Depaletyzacja
 • Podczas zdejmowania folii poszczególne jednostki opakowaniowe mogą utracić stabilność lub ulec uszkodzeniu
 • Dużo zużytej folii

 • Po zdjęciu folii jednostki opakowaniowe zachowują stabilność
 • Mniej zużytej folii = oszczędność kosztów / ekologia

Zalety AntiSlip Gluing w skrócie

Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, bezpieczne magazynowanie i transport
Brak uszkodzeń i stabilność towarów podczas transportu i magazynowania.
 
Antislip Gluing, łatwa integracja procesu
Większa wydajność dzięki integracji z procesem produkcji oraz bezpieczeństwo obsługi.
 
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco Robatech, niskie koszty
Mniejsze koszty logistyki i recyklingu.
 
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, odporne kleje
Klej jest niedrogi oraz odporny na wilgoć i wysokie temperatury.
 
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, niewielka ilość odpadów
Łatwa depaletyzacja i niewielka ilość odpadów.
 
AntiSlip Gluing, czytelne kody kreskowe
Towar, grafiki i kody kreskowe nie są zakryte.
 
 
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco spełnia przepisy prawne
Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi folii plastikowych.
 

GDZIE STOSOWANE JEST ROZWIĄZANIE ANTISLIP GLUING DO PALETOWANIA?

Systemowe rozwiązanie do materiałów plastikowych i papierowych oraz różnych rodzajów pojemników (pudełka kartonowe, worki, pojemniki foliowe, pudełka wielofunkcyjne itd.) przydatne we wszystkich branżach.

W przypadku nowych maszyn konstruktor może zintegrować stabilizator palet AntiSlip Gluing w urządzeniu, a tym samym w hoście. Jako opcja lub wyposażenie dodatkowe rozwiązanie może być obsługiwane również niezależnie od hosta przez jednostkę sterowania nanoszeniem firmy Robatech.

REFERENCJE DLA STABILIZACJI PALET ANTISLIP GLUING

Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, przykład zastosowania UFA

Stabilizacja palet w UFA

 • 10 warstw po 3 worki paszowe
 • Całkowita rezygnacja z folii z tworzyw sztucznych
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, film wideo Robatech

Stabilizacja palet w firmie Swissmill

 • Zbieranie kartonów na końcowej linii pakującej
 • 75% mniej folii opakowaniowej
 • Połowiczne owinięcie folią tylko do transportu kolejowego

ELEMENTY SYSTEMU DO STABILIZACJI PALET

Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, urządzenie topiące Vision firmy Robatech

Urządzenie topiące Vision

 • Najwyższa energooszczędność w branży
 • Wyświetlacz Smart Terminal: łatwa obsługa
 • Port połączeniowy FlexPort do montażu wzdłużnego i poprzecznego
 • Zintegrowana funkcja paletowania
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, urządzenie topiące Concept Stream

Urządzenie topiące Concept

 • Wytrzymały, trwały, niezawodny
 • Forma kleju: granulaty, bloki
 • Pojemność zbiornika: 5 lub 8 l
 • Zintegrowana funkcja paletowania
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, węże grzewcze Performa

Performa

 • Wąż grzewczy do małych ilości nanoszenia
 • Średnica nominalna 8 mm
 • PrimeConnect do szybkiego montażu
 • Wydajność energetyczna
 • Wytrzymałość
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, węże grzewcze Enduro

Enduro

 • Wąż grzewczy do większych ilości nanoszenia
 • Średnice nominalne: 6 mm, 8 mm i więcej
 • Podłączenie przez złącze śrubowe
 • Korzystny stosunek jakości do ceny
Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, głowica nanosząca do nanoszenia ściegowego

GŁOWICA NANOSZĄCA AX 1 DIAMOND

do nanoszenia ściegowego

Stabilizacja palet do topienia kleju aplikowanego na gorąco, głowica nanosząca do nanoszenia splotowego

GŁOWICA NAPYLAJĄCA AX 1 SP DIAMOND

do aplikacji rozpryskowej (głowica spiralna)