Wizualizacja i obsługa urządzeń do topienia kleju

Visualization
Wszystkie funkcje do sterowania, obsługi i monitorowania procesu klejenia są przedstawione centralnie w graficznym interfejsie użytkownika. Nie ma przy tym znaczenia, czy dostęp odbywa się w lokalnej jednostce obsługowej, bezpośrednio na maszynie głównej lub zdalnie przy użyciu mobilnego urządzenia.

Dostęp zdalny przy użyciu mobilnego urządzenia

Dzięki zintegrowanej technologii serwera sieciowego procesem klejenia można sterować, obsługiwać go i monitorować za pomocą mobilnego urządzenia lub komputera. Łatwy dostęp do przeglądarki sieciowej oraz interfejsu użytkownika w wersji responsywnej zapewniają szczególną łatwość obsługi zdalnego dostępu. Zdalny dostęp nie jest oferowany dla modeli z klawiaturą membranową (TRM).

Urządzenia do topienia kleju są dostarczane z lokalną jednostką obsługową lub bez niej, zależnie od potrzeb. Umożliwia to lepszy montaż urządzeń w całościowym systemie, są one tańsze i gwarantują większe bezpieczeństwo.

Urządzenie do topienia kleju Vision i smartfon z interfejsem użytkownika do nanoszenia kleju

Dostęp do maszyny głównej

Visualization-Host

Standardowy interfejs użytkownika rozwiązań nakładania kleju Robatech można w prosty sposób zintegrować z maszynami głównymi. Wszystkie funkcje można wizualizować, wywoływać i wykonywać bezpośrednio z poziomu ekranu głównego układu sterowania.

Dostęp za pomocą lokalnej jednostki obsługowej

Lokalna jednostka obsługowa jest zintegrowaną częścią składową urządzenia do topienia kleju (przy nanoszeniu kleju na gorąco lub przy łączonym nanoszeniu kleju na gorąco i na zimno) lub jest zintegrowana z zewnętrznym układem sterowania (przy nanoszeniu kleju na zimno).

Obsługa wszystkich funkcji odbywa się wygodnie na ekranie dotykowym. Modele z klawiaturą membranową (TRM) dysponują ograniczonym zakresem funkcji.

Urządzenie do topienia kleju Vision z opcjonalnym ekranem dotykowym

Korzyści wizualizacji – podsumowanie

 • Graficzny interfejs użytkownika dla wszystkich funkcji
 • Intuicyjne prowadzenie użytkownika ułatwia prawidłową obsługę
 • Dostęp z dowolnej lokalizacji - lokalnie, zdalnie, na maszynie głównej
 • Ujednolicony wygląd i obsługa redukują wymagania w zakresie szkoleń

Funkcje podstawowe

Modułowa konstrukcja systemu sterowania Robatech umożliwia aktywację dokładnie tych funkcji, które są pożądane do nakładania kleju - fabrycznie lub później w ramach doposażenia lub rozbudowy funkcji.

Funkcje podstawowe są włączone standardowo na wszystkich urządzeniach do topienia kleju. Pozwalają one na łatwą konfigurację procesu klejenia i dostarczają podstawowych danych systemowych.

 • Strefy grzewcze
 • Pompy
 • Wskazanie stanu i błędów
 • Monitorowanie poziomu napełnienia
 • Obniżenie temperatury
 • Sterownik tygodniowy
 • Automatyczny system napełniania zbiornika klejem
 • Konfiguracja do zastosowania z ręcznymi pistoletami rozpylającymi

Funkcje do optymalizacji procesu

Oprócz funkcji podstawowych, które są jednakowe dla wszystkich zastosowań, można wybrać dodatkowe funkcje do optymalizacji procesów klejenia. Aktywacja następuje bez wymogu instalacji, wygodnie za pomocą klucza oprogramowania.

Do wydajnego sterowania i zarządzania długością i ilością nakładania kleju stosowanego na gorąco i zimno
Do monitorowania ilości zużywanego kleju i pozycji nakładania kleju
Do rejestracji i analizy danych systemowych i pomiarowych

DOWNLOADS

Tutaj znajdziesz więcej technicznych informacji.