BEZPIECZNE I EFEKTYWNE NAPEŁNIANIE URZĄDZEŃ DO KLEJÓW W GRANULACIE STOSOWANYCH NA GORĄCO

Napełnianie systemu do nanoszenia klejów stosowanych na gorąco wiąże się z pewnym ryzykiem. Zbiornik topielnika do klejów stosowanych na gorąco może osiągnąć temperaturę nawet 200°C. Zwłaszcza przy ręcznym napełnianiu zbiornika klejem w granulacie zalecana jest szczególna ostrożność. Automatyczny system napełniania klejem w granulacie, taki jak RobaFeed 3 z zasobnikiem granulatu GlueFill firmy Robatech, chroni użytkownika przed potencjalnymi zagrożeniami i zapewnia stałą gotowość systemu do pracy, co pozwala zagwarantować bezproblemowy przebieg produkcji.

Bezpieczeństwo przede wszystkim Safety First Automatyczne napełnianie topielników pozwala unikać wypadków i związanych z nimi kosztów

Wypadki w miejscu pracy mogą mieć nie tylko poważne skutki dla zdrowia pracowników, lecz także finansowe konsekwencje dla firmy. Dlatego „Safety First” to podstawowe założenie w pracy. Priorytetem jest zapewnienie ochrony pracownikom, stworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz podjęcie środków zapobiegających potencjalnym zagrożeniom.

Przy wytwarzaniu różnego rodzaju towarów – samych produktów czy też opakowań – stosowane są kleje na gorąco. Systemy do nanoszenia kleju na gorąco wykorzystywane w tych procesach mogą osiągać temperaturę do 200°C. Dlatego zwłaszcza podczas napełniania topielnika klejem w granulacie należy zachować szczególną ostrożność i używać odpowiedniej odzieży ochronnej.

Przy otwieraniu zbiornika istnieje ryzyko rozpryśnięcia stopionego kleju oraz oparzenia na skutek kontaktu z gorącymi elementami urządzenia do nanoszenia kleju. Do zbiornika mogą się również dostać zanieczyszczenia. Niebezpieczeństwo istnieje także w przypadku wpdnięcia do zbiornika przedmiotów i odruchowego sięgania do gorącego zasobnika w celu ich wyjęcia. Automatyczny system napełniania pozwala wyeliminować tego rodzaju zagrożenia.

Manual-Filling

Większe bezpieczeństwo i ochrona procesu produkcji dzięki automatycznemu napełnianiu

Automatyczne napełnianie topielników ma przede wszystkim służyć ochronie użytkownika. Kolejną zaletę stanowi zapewnienie stabilnego zasilania urządzenia klejem w granulacie, tak aby wyeliminować kosztowne przerwy w produkcji.

W przeciwieństwie do napełniania ręcznego przy napełnianiu automatycznym granulat nie jest wsypywany bezpośrednio do gorącego zbiornika, lecz do oddzielnego, zabezpieczonego i niepodgrzewanego zasobnika GlueFill. Tym samym niebezpieczeństwo oparzenia podczas tego procesu zostało wyeliminowane.

Zasobnik GlueFill jest dostępny w trzech rozmiarach, co umożliwia zmniejszenie częstotliwości uzupełniania kleju – w zależności od potrzeb i zastosowania. Zasobniki GlueFill w rozmiarze L oraz M umożliwiają jednoczesne napełnianie dwóch topielników. Zasobnik w najmniejszym rozmiarze S może być z powodzeniem stosowany do bezpiecznego napełniania, gdy zużywana ilość kleju jest mniejsza. Ponieważ klej w granulacie wykazuje tendencję do zbrylania się, do zasobnika GlueFill L jako wyposażenie dodatkowe dostępne jest sito rozdrabniające zbrylony granulat podczas napełniania, dzięki czemu wpada on w luźnej formie do zbiornika. Wziernik z przodu zbiornika umożliwia łatwe kontrolowanie aktualnego poziomu napełnienia granulatem.

Automatyczny system napełniania RobaFeed 3 składa się z rury napełniającej oraz filtra powietrza na pokrywie zbiornika w topielniku. Dodatkowym zabezpieczeniem jest opcjonalny zamek zapobiegający otwarciu zbiornika przez nieprzeszkolone osoby. Filtr powietrza oczyszcza powstające opary kleju, a rura napełniająca jest połączona wężem z zasobnikiem granulatu GlueFill. Od spodu pokrywy zbiornika znajduje się czujnik poziomu napełnienia. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie poziomu stopionego granulatu w zasobniku. Spadek poniżej ustalonego poziomu minimalnego powoduje uruchomienie automatycznego napełniania przez system sterowania urządzeniem oraz aktywowanie zespołu pneumatycznego przy zbiorniku. W przypadku lepiącego granulatu w zbiorniku umieszczony jest zespół ssący z wibratorem. Wibrator rozluźnia granulat, który jest zasysany i tłoczony w wyniku podciśnienia wytwarzanego przez dyszę ssącą. W przypadku zasobnika GlueFill L przed zassaniem granulat może być dodatkowo rozluźniany za pomocą (opcjonalnej) płyty wibracyjnej.

Aby umożliwić tłoczenie pomiędzy topielnikiem a zasobnikiem GlueFill na dłuższych dystansach (>10 m), możliwe jest zastosowanie specjalnych wzmacniaczy ssania (opcja) w wężu tłoczącym.

 

Box-Safe-Filling

Najważniejsze zalety automatycznego napełniania

Icon-Shield
Bezpieczne napełnianie bez zagrożenia oparzeniem
 
Icon-Efficient
Redukcja kosztów i zwiększenie wydajności linii poprzez maksymalną dostępność systemu
 
Icon-Clock
Oszczędność czasu ze względu na mniejszą ilość napełnień i zmniejszenie konserwacji
 
Icon-Temperature
Równomierna siła klejenia ze względu na stałą temperaturę kleju
 
Icon-Thumbs-Up
Brak zanieczyszczeń topielnika dzięki czystemu i precyzyjnemu napełnianiu
 

Marki z powodzeniem stosujące nasze rozwiązanie

Downloads

Tutaj znajdziesz więcej technicznych informacji.

Zastosowanie

Automatyczne napełnianie stosowane jest w następujących topielnikach firmy Robatech:
Concept Diamond, A, B, C oraz Stream, a także JumboFlex

Box-RobaFeed-3

RobaFeed 3

 

 

Box-GlueFill-S-M-L

GlueFill