BEZPIECZNE I EFEKTYWNE NAPEŁNIANIE URZĄDZEŃ DO KLEJÓW W GRANULACIE STOSOWANYCH NA GORĄCO

Napełnianie systemu do nanoszenia klejów stosowanych na gorąco wiąże się z pewnym ryzykiem. Zbiornik topielnika do klejów stosowanych na gorąco może osiągnąć temperaturę nawet 200°C. Zwłaszcza przy ręcznym napełnianiu zbiornika klejem w granulacie zalecana jest szczególna ostrożność. Automatyczny system napełniania klejem w granulacie, taki jak RobaFeed 3 z zasobnikiem granulatu GlueFill firmy Robatech, chroni użytkownika przed potencjalnymi zagrożeniami i zapewnia stałą gotowość systemu do pracy, co pozwala zagwarantować bezproblemowy przebieg produkcji.

Bezpieczeństwo przede wszystkim Safety First Automatyczne napełnianie topielników pozwala unikać wypadków i związanych z nimi kosztów

Wypadki w miejscu pracy mogą mieć nie tylko poważne skutki dla zdrowia pracowników, lecz także finansowe konsekwencje dla firmy. Dlatego „Safety First” to podstawowe założenie w pracy. Priorytetem jest zapewnienie ochrony pracownikom, stworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz podjęcie środków zapobiegających potencjalnym zagrożeniom.

Przy wytwarzaniu różnego rodzaju towarów – samych produktów czy też opakowań – stosowane są kleje na gorąco. Systemy do nanoszenia kleju na gorąco wykorzystywane w tych procesach mogą osiągać temperaturę do 200°C. Dlatego zwłaszcza podczas napełniania topielnika klejem w granulacie należy zachować szczególną ostrożność i używać odpowiedniej odzieży ochronnej.

Przy otwieraniu zbiornika istnieje ryzyko rozpryśnięcia stopionego kleju oraz oparzenia na skutek kontaktu z gorącymi elementami urządzenia do nanoszenia kleju. Do zbiornika mogą się również dostać zanieczyszczenia. Niebezpieczeństwo istnieje także w przypadku wpdnięcia do zbiornika przedmiotów i odruchowego sięgania do gorącego zasobnika w celu ich wyjęcia. Automatyczny system napełniania pozwala wyeliminować tego rodzaju zagrożenia.

Urządzenia do klejów stosowanych na gorąco, napełnianie granulatem, bezpieczne ręczne napełnianie

Większe bezpieczeństwo i ochrona procesu produkcji dzięki automatycznemu napełnianiu

Automatyczne napełnianie topielników ma przede wszystkim służyć ochronie użytkownika. Kolejną zaletę stanowi zapewnienie stabilnego zasilania urządzenia klejem w granulacie, tak aby wyeliminować kosztowne przerwy w produkcji.

W przeciwieństwie do napełniania ręcznego przy napełnianiu automatycznym granulat nie jest wsypywany bezpośrednio do gorącego zbiornika, lecz do oddzielnego, zabezpieczonego i niepodgrzewanego zasobnika GlueFill. Tym samym niebezpieczeństwo oparzenia podczas tego procesu zostało wyeliminowane.

Zasobnik GlueFill jest dostępny w trzech rozmiarach, co umożliwia zmniejszenie częstotliwości uzupełniania kleju – w zależności od potrzeb i zastosowania. Zasobniki GlueFill w rozmiarze L oraz M umożliwiają jednoczesne napełnianie dwóch topielników. Zasobnik w najmniejszym rozmiarze S może być z powodzeniem stosowany do bezpiecznego napełniania, gdy zużywana ilość kleju jest mniejsza. Ponieważ klej w granulacie wykazuje tendencję do zbrylania się, do zasobnika GlueFill L jako wyposażenie dodatkowe dostępne jest sito rozdrabniające zbrylony granulat podczas napełniania, dzięki czemu wpada on w luźnej formie do zbiornika. Wziernik z przodu zbiornika umożliwia łatwe kontrolowanie aktualnego poziomu napełnienia granulatem.

Automatyczny system napełniania RobaFeed 3 składa się z rury napełniającej oraz filtra powietrza na pokrywie zbiornika w topielniku. Dodatkowym zabezpieczeniem jest opcjonalny zamek zapobiegający otwarciu zbiornika przez nieprzeszkolone osoby. Filtr powietrza oczyszcza powstające opary kleju, a rura napełniająca jest połączona wężem z zasobnikiem granulatu GlueFill. Od spodu pokrywy zbiornika znajduje się czujnik poziomu napełnienia. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie poziomu stopionego granulatu w zasobniku. Spadek poniżej ustalonego poziomu minimalnego powoduje uruchomienie automatycznego napełniania przez system sterowania urządzeniem oraz aktywowanie zespołu pneumatycznego przy zbiorniku. W przypadku lepiącego granulatu w zbiorniku umieszczony jest zespół ssący z wibratorem. Wibrator rozluźnia granulat, który jest zasysany i tłoczony w wyniku podciśnienia wytwarzanego przez dyszę ssącą. W przypadku zasobnika GlueFill L przed zassaniem granulat może być dodatkowo rozluźniany za pomocą (opcjonalnej) płyty wibracyjnej.

Aby umożliwić tłoczenie pomiędzy topielnikiem a zasobnikiem GlueFill na dłuższych dystansach (>10 m), możliwe jest zastosowanie specjalnych wzmacniaczy ssania (opcja) w wężu tłoczącym.

 

bezpieczne napełnianie granulatem urządzeń do klejów stosowanych na gorąco

Najważniejsze zalety automatycznego napełniania

Napełnianie granulatem urządzeń do klejów stosowanych na gorąco, bezpieczne napełnianie
Bezpieczne napełnianie bez zagrożenia oparzeniem
 
Napełnianie granulatem urządzeń do klejów stosowanych na gorąco, oszczędność kosztów
Redukcja kosztów i zwiększenie wydajności linii poprzez maksymalną dostępność systemu
 
Napełnianie granulatem urządzeń do klejów stosowanych na gorąco, oszczędność czasu
Oszczędność czasu ze względu na mniejszą ilość napełnień i zmniejszenie konserwacji
 
Napełnianie granulatem urządzeń do klejów stosowanych na gorąco, stała temperatura kleju
Równomierna siła klejenia ze względu na stałą temperaturę kleju
 
Napełnianie granulatem urządzeń do klejów stosowanych na gorąco bez zanieczyszczeń urządzenia do topienia kleju
Brak zanieczyszczeń topielnika dzięki czystemu i precyzyjnemu napełnianiu
 

Marki z powodzeniem stosujące nasze rozwiązanie

Zastosowanie

Automatyczne napełnianie stosowane jest w następujących topielnikach firmy Robatech:
Concept Diamond, A, B, C oraz Stream, a także JumboFlex

automatyczne, bezpieczne napełnianie urządzeń do klejów, podajnik granulatu RobaFeed 3

RobaFeed 3

 

 

automatyczne, bezpieczne napełnianie urządzeń do klejów, zbiornik granulatu GlueFill

GlueFill