Monitorowanie systemu do nanoszenia kleju

System-Monitoring
Monitorowanie systemu — ważna część składowa w digitalizacji procesu produkcyjnego. Monitorowanie systemu dostarcza istotnych danych zużycia kleju i danych operacyjnych do prewencyjnych, korygujących i optymalizujących dopasowań procesu produkcyjnego. Analizy trendu i zestawienia zapewniają przejrzystość i umożliwiają szybkie rozpoznawanie błędów w procesie klejenia.

Centralne zapisywanie danych konfiguracji

Funkcja umożliwia centralne rejestrowanie dowolnej liczby danych konfiguracji dla systemu nakładania kleju. Oprócz danych dotyczących producenta i rodzaju kleju, ciśnienia pomp i powietrza oraz odległości dyszy nanoszącej do produktu, istotne znaczenie mają przede wszystkim numery artykułów. W ten sposób można szybko zidentyfikować komponenty do prawidłowego zamówienia części zamiennych.

Proste obliczanie oszczędności kleju

Kalkulator kleju oblicza oszczędność kleju i kosztów, dostosowując w taki sposób, aby zapewnić trwałość klejenia (punktowe klejenie na gorąco). Możliwości oszczędności są dzięki temu przejrzyste i odtwarzalne.

Bezpieczne klejenie przy minimalnej ilości nakładania kleju

Funkcja konfiguracji i analizy systemu kontroli zużycia kleju AMS monitoruje niezawodnie ilość nakładania kleju. Ilość nakładania kleju można ograniczyć do wymaganego minimum, aby zapewnić bezpieczne klejenie. Margines bezpieczeństwa można pominąć, ponieważ błędne nakładanie kleju zostanie szybko rozpoznane. Zużycie kleju ulega zredukowaniu.

Zauważalna efektywność energetyczna

Funkcja zużycia energii rejestruje aktualną moc ogrzewania systemu, zbiera wartości w kW/h na dzień, miesiąc i rok oraz umożliwia przejrzystą prezentację wyników.

Szybsze planowanie terminów konserwacji

Kontrola systemu dostarcza danych na temat aktualnie wykonanych roboczogodzin lub czasów przełączenia dla zdefiniowanych komponentów. W zależności od ustawionego trybu żywotności system generuje komunikaty dotyczące konserwacji wymaganej przez komponenty. Przejrzysta prezentacja graficzna pozwala na szybką rejestrację oczekujących czynności prewencyjnych i zapobieganie nieplanowanych przestojom.

Dopasowane funkcje do optymalizacji procesu

Zakres funkcji dla rozwiązań do nakładania kleju można bez problemu rozbudować - fabrycznie, po zakupie lub w ramach doposażenia. Aktywacja następuje bez wymogu instalacji, wygodnie za pomocą klucza oprogramowania.

Do monitorowania ilości zużywanego kleju i pozycji nakładania kleju

DOWNLOADS

Tutaj znajdziesz więcej technicznych informacji.