ROBACOAT IT – GŁOWICA DO NAKŁADANIA POWIERZCHNIOWEGO ZAPEWNIAJĄCA WYJĄTKOWO PRECYZYJNE I JEDNOLITE POWŁOKI TOPLIWE

Głowica do nakładania powierzchniowego RobaCoat IT wyznacza nowe standardy w zakresie przerywanego i ciągłego nakładania kleju topliwego. Wyjątkowa precyzja i równomierność nanoszenia kleju zarówno przy stałych, jak i dynamicznych prędkościach maszyny. Dzięki RobaCoat IT można elastycznie projektować i dokładnie odwzorowywać schematy nakładania.
Box-RobaCoat-IT

PODSTAWOWE ZALETY GŁOWIC POWLEKAJĄCYCH ROBACOAT IT

 • Równomierne powlekanie od początku do końca procesu z dokładnym odcięciem kleju i precyzyjną krawędzią kleju
 • Powtarzalne powlekanie powierzchni przy stałej i dynamicznej prędkości maszyny
 • Łatwe pozycjonowanie na podłożu i późniejsza dokładna regulacja w trakcie bieżącej produkcji
 • Elastyczne dopasowanie wzoru nanoszenia dzięki indywidualnemu sterowaniu poszczególnych segmentów dysz i technologii masek
 • Sterowanie poprzez zintegrowany układ sterowania nakładaniem lub bezpośrednio poprzez PLC
 • Wyjątkowo trwałe i niewymagające częstej konserwacji

RÓWNOMIERNE NAKŁADANIE KLEJU TOPLIWEGO Z DOKŁADNYM ODCIĘCIEM KLEJU

Głowica powlekająca RobaCoat IT nakłada równomiernie określoną ilość materiału od początku do końca procesu. Dzięki głowicy powlekającej uzyskuje się również czyste odcięcie i precyzyjną krawędź kleju. Są to ważne kryteria jakościowe, na przykład w przypadku:

 • etykiet z rolki lub fotoksiążek, gdzie wymagana jest szczególna równomierność i precyzja;
 • rękawów foliowych, w przypadku których ilość nakładanego kleju nie może przekraczać wartości orientacyjnej dla późniejszego recyklingu opakowania.

Doskonała jakość nakładania jest gwarantowana nawet przy wysokich prędkościach produkcyjnych, zarówno stałych jak i dynamicznych. RobaCoat IT jest dostępny w pięciu różnych szerokościach nakładania: 160, 240, 360, 440 lub 520 mm.


Seria głowic powlekających jest przeznaczona przede wszystkim do nakładania powłok przerywanych i obejmuje szeroki zakres zastosowań:

 • Produkcja opakowań: materiał na etykiety, torby papierowe, koperty wysyłkowe itp.
 • Przemysł graficzny: wykończenia, mailing, fotoksiążki itp.
 • Przemysł opakowaniowy: rękawy foliowe w obszarze food i non-food.
 • Przemysł budowlany: materiały izolacyjne.

POWTARZALNOŚĆ W POWLEKANIU POWIERZCHNI DZIĘKI ELASTYCZNEMU WYBOROWI WZORU NAKŁADANIA

RobaCoat IT umożliwia elastyczny wybór wzoru nakładania, zarówno w przypadku przerywanego, jak i ciągłego powlekania powierzchni. Poszczególne segmenty dysz w głowicy powlekającej mogą być sterowane indywidualnie albo za pomocą zintegrowanego układu sterowania nakładaniem w urządzeniu do topienia, albo bezpośrednio przez PLC. Aby utworzyć wzór kleju np. dwa paski, do dyszy wkładana jest wstępnie zdefiniowana maska. Maska jest wytwarzana zgodnie z pożądanym wzorem nakładania. W ten sposób możliwe są najróżniejsze wzory nakładania, z zastrzeżeniem zachowania czynników technicznych. Maska ułatwia zmianę formatu, a także poprawia powtarzalność i ekonomiczność procesu klejenia.

Przykłady wzorów nakładania powłok

Możliwe wzory nakładania powłok (w zależności od czynników technicznych)

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DZIĘKI ŁATWEMU POZYCJONOWANIU I NIEWIELKIM NAKŁADOM NA KONSERWACJĘ

Głowica powlekająca oferuję szczególną zaletę podczas instalacji. RobaCoat IT może być montowany niezależnie od kierunku pracy. Dysza powlekająca, która jest zamocowana z przodu głowicy powlekającej, może być obracana o 180°. Opcjonalne zawieszenie z możliwością skalowania zapewnia łatwe i dokładne pozycjonowanie dyszy powlekającej do podłoża, nawet podczas bieżącej produkcji. Dokładna regulacja jest w ten sposób bardzo uproszczona, co oszczędza czas, zmniejsza odrzuty i tym samym koszty. Izolacja CoolTouch zmniejsza promieniowanie cieplne, co obniża zużycie energii i ryzyko poparzenia przy dotknięciu. Dzięki wysokiej odporności dyszy na ścieranie i zintegrowanemu filtrowi kleju, RobaCoat IT jest szczególnie trwały i wymaga jedynie niewielkiej konserwacji.

Możliwość montażu dyszy powlekającej obróconej o 180°

Sytuacja montażowa niezależna od kierunku ruchu: Dysza obracana o 180°

DOWNLOADS

Tutaj znajdziesz więcej technicznych informacji.

Czy możemy Ci pomóc?

Czy potrzebujesz dodatkowych informacji? Zadzwoń do nas jeszcze dzisiaj. Nasi eksperci w kwestii aplikacji kleju z chęcią udzielą Ci pomocy.