SYSTEM STEROWANIA ROBATECH CONTROL SYSTEM (RCS) — PLATFORMA STEROWANIA DLA URZĄDZEŃ DO TOPIENIA KLEJÓW

Graficzny przegląd elementów systemu sterowania Robatech Control System (RCS)
system sterowania Robatech Control System to zintegrowana z urządzeniem do topienia platforma sterowania, dzięki której przemysłowe procesy klejenia stają się bardziej wydajne i przejrzyste. Platforma typu „wszystko w jednym” nie tylko ułatwia obsługę i kontrolę aplikacji kleju, ale także upraszcza bezproblemową integrację z systemami innych firm.

LEPSZA ŁĄCZNOŚĆ I WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ W PROCESIE KLEJENIA

System sterowania Robatech Control System (RCS) oferuje konstruktorom maszyn lepsze możliwości podłączenia, a użytkownikom przejrzyste interfejsy I/O. Wszystkie elementy systemu do procesu klejenia są już dostępne. Zakres funkcji do nanoszenia kleju można w każdej chwili szybko i łatwo rozszerzyć. Na przykład funkcje kontroli jakości zapewniają maksymalną niezawodność procesu i większą wydajność linii produkcyjnej.

Box-System-Integration

Integracja systemu

Liczne możliwości komunikacji ułatwiają integrację z maszynami głównymi.

 

 • Szybkie podłączenie dzięki standardowym systemom magistrali
 • Otwarte interfejsy i moduły oprogramowania do bezpośredniego sterowania systemów
 • Optymalnie dopasowane do siebie komponenty sprzętowe i oprogramowania z jednej ręki
Box-Visualization

Wizualizacja

Standardowy interfejs użytkownika ułatwia dostęp do wszystkich funkcji z dowolnej lokalizacji.

 

 • Łatwa i intuicyjna obsługa i ujednolicony wygląd
 • Zdalny dostęp za pomocą urządzeń mobilnych lub dostęp za pomocą lokalnego ekranu dotykowego
 • Możliwość zintegrowania interfejsu użytkownika z maszyną główną
 • Graficzna wizualizacja funkcji, zdarzeń, protokołów i zestawień
 • Wygodna aktywacja dodatkowych funkcji za pomocą klucza oprogramowania
Box-Process-Control

Sterowanie procesem

 

Zintegrowane sterowanie zapewnia precyzyjne i niezawodne nakładanie kleju.

 

 • Sterowanie procesem zintegrowane w maszynie głównej lub jako samodzielna jednostka obsługowa
 • Definicja długości nakładania całościowo lub indywidualnie dla głowicy nanoszącej
 • Określanie ilości nakładania
 • Szybka zmiana formatu dzięki wbudowanej bazie wprowadzonych zadań
Box-System-Monitoring

Monitorowanie systemu

Konkretne dane zapewniają niezbędną przejrzystość korygujących i optymalizujących dostosowań.

 

 • Analiza zużycia i analiza danych operacyjnych
 • Szybkie rozpoznawanie błędów w procesie klejenia
 • Analizy trendu jako podstawa optymalizacji procesów
 • Analiza ilości zużycia kleju
Box-Quality-Control

Kontrola jakości

Maksymalne bezpieczeństwo procesu i wydajność linii dzięki stałej kontroli i przestrzeganiu wymagań dotyczących jakości.

 • Systemy pomiarowe i czujniki do rejestrowania istotnych danych
 • Monitorowanie ilości zużycia kleju w zdefiniowanym zakresie tolerancji
 • Weryfikacja pozycji nakładania kleju
 • Funkcje alarmu dla opcji monitorowania
 • Łatwa integracja z systemami zapewnienia jakości innych producentów
Box-Component-Monitoring

Monitorowanie komponentów

Zapobieganie nieplanowanym przestojom i zwiększona wydajność dzięki niezawodnym informacjom o komponentach krytycznych.

 • Uproszczone planowanie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na linii produkcyjnej
 • Zapobieganie nieplanowanym przestojom
 • Liczniki czasów przełączania dla głowic nanoszących